Виолена Ненчева, докторант

Резюме:

Актуалната енергийна ситуация по света се характеризира с широка употреба на традиционните енергийни източници като нефт и природен газ, но на много места вече са създадени специални политики за промяна на начина на потребление на енергия и нагласите на обществеността. Има три групи алтернативни източници на енергия, сред които са биомасата, вятърната и водна енергия и тяхното използване и развитие водят до ефективен бизнес растеж и енергийно преструктуриране.

Ключови думи: Алтернативните източници на енергия, енергийни политики, нефт, световна икономика

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.