Виолена Ненчева

Ключови думи: алтернативни източници на енергия, енергийни политики, нефт, световна икономика

Резюме

Актуалната енергийна ситуация по света се характеризира с широка употреба на традиционните енергийни източници като нефт и природен газ, но на много места вече са създадени специални политики за промяна на начина на потребление на енергия и нагласите на обществеността. Има три групи алтернативни източници на енергия, сред които са биомасата, вятърната и водна енергия и тяхното използване и развитие водят до ефективен бизнес растеж и енергийно преструктуриране.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.