доц. д-р Йорданка Ангелова

Резюме:

Целта на разработката е да изследва и анализира досега използваните методи за резервиране и балансиране на електроенергийната система в страната  и надгради анализа чрез проучване на потенциални алтернативни методи.

Изследването цели да предостави подробна информация не само за фундаментите, но и за актуалните тенденции при балансиране и резервиране на електроенергийни системи. Като основна задача, изледването трябва да съобрази възможните нови алтернативи с българската действителност като предостави първично проучване за целесъобразността на методите и тяхната приложимост.

Като крайна цел в разработката е създаване на метод, показващ количествено ефектът за електроенергийната системата на България при неговото внедряване.

Ключови думи: Балансиращ пазар; Модел за управление на потреблението; Разходи – Ползи.

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.