проф. д-р Светлана Димитракиева, ас.д-р Кристиана Атанасова

Резюме:

Настоящият материал има за цел да акцентира върху тенденциите в развитието на автономното корабоплаване, информационните и компютърни технологии. Разглеждат се само част от съществуващите проекти и технологични иновации. Не е предмет на обсъждане правната рамка на засегнатите въпроси с оглед на факта, че тепърва предстои да бъде оформяна такава.

Ключови думи: изкуствен интелект, автономни кораби, блокчейн

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.