Светлана Димитракиева, Кристиана Атанасова

Ключови думи: изкуствен интелект, автономни кораби, блокчейн

Резюме

Настоящият материал има за цел да акцентира върху тенденциите в развитието на автономното корабоплаване, информационните и компютърни технологии. Разглеждат се само част от съществуващите проекти и технологични иновации. Не е предмет на обсъждане правната рамка на засегнатите въпроси с оглед на факта, че тепърва предстои да бъде оформяна такава.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.