Благовеста Велянова

Резюме

Появата и разрастването на предлагането на софтуер като услуга променя изцяло начините, по които може да се доставя, използва и управлява софтуерът. Комерсиалният софтуер с отворен код (COSS) – частно разработван софтуер, базиран на публично достъпен изходен код – представлява бързо разрастващ се пазар за милиарди долари. Самото генериране на стойност, обаче, не води непременно до конкурентоспособност. Основен въпрос е дали компаниите могат да реализират временно или устойчиво конкурентно предимство чрез разработването и предоставянето на софтуер с отворен код. Тази разработка разглежда различни нововъзникващи модели на комерсиализация на софтуера с отворен код, с които се цели генерирането на достатъчно приходи за финансиране на научноизследователската и развойна дейност и маркетинговите активности на компанията-производител, като оценява до каква степен ползата от разработката на софтуер с отворен код може да доведе до (устойчиво) конкурентно предимство.

Ключови думи: Бизнес модел, създаване на стойност, научноизследователска и развойна дейност, софтуер с отворен код, конкурентно предимство, конкурентоспособност.

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.