Стоян Коев

Ключови думи: комуникация, бизнес комуникация, комуникативна компетентност, модели за комуникативна компетентност

Резюме

Дългогодишният интерес към комуникационните умения и комуникационната компетентност се подхранва от факта, че хората се различават в социалната си компетентност и качеството на комуникативното си представяне. В частност в бизнес средата тази компетентност оказва значително влияние върху професионалния и личен успех и удовлетворение. Обширните изследвания в областта се стремят да открият ключовите фактори, които оказват влияние върху индивидуалната комуникативна компетентност и подобряването на комуникативното представяне в непозната среда.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.