гл. ас. д-р Ивайло Иванов

Резюме

През последните години обучението на бакалаврите от специалност „Индустриален бизнес“ в УНСС – София по Индустриална икономика се осъществява в рамките на базовата задължителна дисциплина със същото име. Нейното съществуване е обективен резултат от десетилетното развитие на други базови дисциплини, чийто достоен наследник е тя. Главоломните промени настъпващи в съвременната икономика налагат да се преосмислят и актуализират някои от основните постановки залегнали във философията на обучението по тази дисциплина. Кои са основните предизвикателства пред развитието ѝ и какви са реалните възможности те да бъдат преодолени?

Ключови думи: Индустриална икономика, Обучение, Индустриален бизнес

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.