проф.д-р Валентин Велев

Резюме

Анализирани са глобалните тенденции при потреблението на минералните ресурси, като базисен компонент в политиката за устойчивото развитие. Изводът е, че светът все още има техногенно отношение към минералните ресурси и ги консумира екстензивно, въпреки съвременните технологични постижения. За България като „минна страна”, оценката за мястото на минните дейности в индустриалния сектор остава противоречива. Основна е отговорността на държавата с пасивното си отношение към системата по потребление на невъстановимите минерални ресурси.

Ключови думи: Минерални ресурси, производствена дейност,  концесионни разходи.

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.