Фахри Идриз

Ключови думи: лидерство, управление, ефективност, бизнес, човешки ресурси

Резюме

Целта на доклада е да разграничи и постави една линия между предимствата на лидерския подход и монотонното мениджърско управление. Лидерския подход със своите предимства се превръща в желана и предпочитана форма на управление, както на нашата страна, така и на световната бизнес сцена. В своята дългогодишна практическа и в по-малка степен на теоретическа опитност бих се осмелил да твърдя, че предимствата на лидерския подход в управлението на човешките ресурси е незаменим и сравнително желан и от ръководените кадри.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.