Радостин Бояджиев

Ключови думи: инвестиции, портфейл, оптимизация, симулация

Резюме

Докладът ще представи модел за управление на портфейл на инвестиционни проекти в бизнес организации при инвестиране в реални активи. Ще се проведе симулация, за да се покажат ползите от модела и очакваните резултати.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.