проф.д.ик.н. Вяра Славянска

Резюме

Неоспорим факт е, че съвременната организация все повече се ориентира към прилагане на проектен подход при изпълнение на голяма част от своите дейности. Това често води до наличието на множество разнообразни, едновременно реализиращи се проекти, което очертава измеренията на т.нар. мултипроектна среда.

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.