Емил Папазов, Людмила Михайлова

Ключови думи: стратегически микроанализ, съществуваща пряка конкуренция, матрични техники, матрица „Рентабилност-обращаемост“

Резюме

В разработката се систематизират най-важните аспекти, свързани с установяване на съществуващи преки конкуренти в рамките на стратегическия микроанализ на фирма. Разглеждат се техники за идентификацията, базирани както на частни (специфични), така и генерични (общи) критерии. Изведат се предимствата и недостатъците на алтернативните подходи, особено с оглед на тяхната приложимост в малки и средни предприятия.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.