доц. д-р Емил Папазов, доц. д-р Людмила Михайлова

Резюме:

В разработката се систематизират най-важните аспекти, свързани с установяване на съществуващи преки конкуренти в рамките на стратегическия микроанализ на фирма. Разглеждат се техники за идентификацията, базирани както на частни (специфични), така и генерични (общи) критерии. Изведат се предимствата и недостатъците на алтернативните подходи, особено с оглед на тяхната приложимост в малки и средни предприятия.

Ключови думи: стратегически микроанализ, съществуваща пряка конкуренция, матрични техники, матрица „Рентабилност-обращаемост“

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.