гл.ас. д-р Борислава Стоименова

Резюме

Настоящото разширено резюме обобщава основни резултати от работен доклад на тема „Регионални иновационни системи и конкурентоспособност на университетите“. В доклада се представя идеята за регионалните иновационни системи като мрежи за създаване на ново знание и се идентифицират критерии и показатели за измерване на конкурентоспособността на университетите като елемент на тези системи.

Ключови думи: регионални иновационни системи, конкурентоспособност на университетите, класации на университетите

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.