Йорданка Ангелова

Ключови думи: балансиращ пазар, модел за управление на потреблението, разходи-ползи

Резюме

Целта на разработката е да изследва и анализира досега използваните методи за резервиране и балансиране на електроенергийната система в страната и надгради анализа чрез проучване на потенциални алтернативни методи.
Изследването цели да предостави подробна информация не само за фундаментите, но и за актуалните тенденции при балансиране и резервиране на електроенергийни системи. Като основна задача, изследването трябва да съобрази възможните нови алтернативи с българската действителност като предостави първично проучване за целесъобразността на методите и тяхната приложимост.
Като крайна цел в разработката е създаване на метод, показващ количествено ефектът за електроенергийната системата на България при неговото внедряване.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.