Зорница Йорданова

Ключови думи: управление на иновации, управленски информационни системи, организационна иновативност, бизнес иновации, управление на предприятие

Резюме

Целта на доклада е да се изследва емпирично каква е взаимовръзката между усилията на бизнес организациите да управляват своята организационна иновативност и използването на управленски информационни системи в дейността им. Организационните иновации в проучването са ограничени до обхвата на иновативния потенциал и иновативните способности, които са дефинирани от Модела за иновативно лидерство на бизнес организация. Основната хипотеза в изследванията е силната връзка между организационните иновации и използването на някои основни системи за бизнес информация и управление на процеси като ERP, CRM и BI. Респондентите, участващи в проучването са средно и високо ниво мениджъри и резултатите показват не само обхвата и областта на идентифицираните взаимоотношения между тези две управленски области, но и демонстрират съществуващата положителна връзка между постиженията на иновациите и използването на управленски информационни системи.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.