Станимир Станев

Ключови думи:

Резюме

Вече повече от десетилетие българската икономика е част от икономическа интеграционна общност, функционираща на основата на сложна съвкупност от правила, критерии и процедури. В рамките на Европейския съюз икономиките на отделните държави членки са достигнали до степен на взаимодействие и взаимообвързаност, каквато не е постигната в никоя друга регионална икономическа структура в световен мащаб. Функциониращият Вътрешен пазар на ЕС, в който са свързани икономиките на 28 отделни национални държави, е уникален по своята същност, има многопластова структура и изисква огромни усилия за организация, координация и управление. Изграждането на този пазар не е еднократен акт, а процес, който продължава и се развива и непрекъснато поставя нови предизвикателства пред държавите участващи в него.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.