Стефка Масалджийска

Ключови думи: емоционална интелигентност, трудово поведение, трудово представяне

Резюме

През последните десетилетия се увеличава броят на теоретичните изследвания, които са свързани с психологическите аспекти при управлението на човешките ресурси. В контекста на поведенческите науки е напълно естествена ориентацията на учени и изследователи към вътрешната същност на индивидите, към мисловните процеси и чувства на хората в труда и оттук към произтичащото от тях трудово поведение. В основата на резултатите в трудовата дейност стои определено поведение на служителите. Множество фактори влияят върху поведението на служителите в трудовата им дейност. Емоционалната интелигентност е един от тези фактори, които е ключов и представлява съвкупност от способности и умения, които активизират поведението на служителите на работното място, в посока, удовлетворяваща както организацията, така и тях самите.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.