Благовеста Велянова

Ключови думи: бизнес модел, създаване на стойност, НИРД, софтуер с отворен код, конкурентно предимство, конкурентоспособност

Резюме

Появата и разрастването на предлагането на софтуер като услуга променя изцяло начините, по които може да се доставя, използва и управлява софтуерът. Комерсиалният софтуер с отворен код (COSS) – частно разработван софтуер, базиран на публично достъпен изходен код – представлява бързо разрастващ се пазар за милиарди долари. Самото генериране на стойност, обаче, не води непременно до конкурентоспособност. Основен въпрос е дали компаниите могат да реализират временно или устойчиво конкурентно предимство чрез разработването и предоставянето на софтуер с отворен код. Тази разработка разглежда различни нововъзникващи модели на комерсиализация на софтуера с отворен код, с които се цели генерирането на достатъчно приходи за финансиране на научноизследователската и развойна дейност и маркетинговите активности на компанията-производител, като оценява до каква степен ползата от разработката на софтуер с отворен код може да доведе до (устойчиво) конкурентно предимство.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.