Илиян Минков, Цанко Иванов

Ключови думи: конкурентоспособност, конкурентно разузнаване, индустрия 4.0

Резюме

Настоящият доклад има за цел да изведе основните предимства, до които би довело приложението на конкурентното разузнаване в индустриалните предприятия. Авторите се фокусират върху положителното влияние върху конкурентоспособността на компаниите, независимо от икономическия сектор, в който те оперират.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.