Нончо Димитров

Ключови думи: методи, енергийна сигурност, енергийни ресурси, енергетика, икономика, икономически растеж, оценяване, планиране

Резюме

Енергийната сигурност и икономическият растеж са два зависими един от друг показателя. Изследването и създаването на набор от методи, които имат за цел да следят зависимостите на тези два показателя, ще доведе до една устойчива и предвидима енергийна стабилност в България. Оценяването на тези методи е нужно да се извършва от подготвени и високо образовани експерти. А осъзнаването, че планирането на енергийните доставки, енергийната политика и енергийната сигурност е един непрекъснат процес, е предпоставка за въвеждане на иновативни и надеждни методи за повишаване на икономическата независимост и растеж на всички сектори в страната ни.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.