Ивайло Иванов

Ключови думи: индустриална икономика, обучение, индустриален бизнес

Резюме

През последните години обучението на бакалаврите от специалност „Индустриален бизнес“ в УНСС – София по Индустриална икономика се осъществява в рамките на базовата задължителна дисциплина със същото име. Нейното съществуване е обективен резултат от десетилетното развитие на други базови дисциплини, чийто достоен наследник е тя. Главоломните промени настъпващи в съвременната икономика налагат да се преосмислят и актуализират някои от основните постановки залегнали във философията на обучението по тази дисциплина. Кои са основните предизвикателства пред развитието ѝ и какви са реалните възможности те да бъдат преодолени?

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.