Петя Биолчева, Георги Средков

Ключови думи: GDPR, управление на риска, методи за оценка на въздействието, лични данни

Резюме

Въвеждането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета е сред най-значителните промени в европейското законодателство през последните две десетилетия. Поддържането на съответствие с него е важна задача за всички администратори на личи данни в ЕС. Важна част от защитата на лични данни се отдава на оценката на въздействието за сигурността на данните. Настоящият доклад илюстрира как може да бъде извършена спомената оценка на базата на два утвърдени метода и вяжданията на българският регулативен орган.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.