Валентин Велев

Ключови думи: минерални ресурси, производствена дейност, концесионни разходи

Резюме

Анализирани са глобалните тенденции при потреблението на минералните ресурси, като базисен компонент в политиката за устойчивото развитие. Изводът е, че светът все още има техногенно отношение към минералните ресурси и ги консумира екстензивно, въпреки съвременните технологични постижения. За България като „минна страна”, оценката за мястото на минните дейности в индустриалния сектор остава противоречива. Основна е отговорността на държавата с пасивното си отношение към системата по потребление на невъзстановимите минерални ресурси.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.