проф. д-р Николай Щерев

Катедра Индустриален бизнес, ind.business@unwe.bg

Резюме

Безспорно българската индустрия е разположена на кръстопът между две коренно различни системи: индустрия на споделянето (или Индустрия 4.0) и индустрия на възможностите (или Аутсорсинг индустрия). Дилемата пред развитието на съвременната българска индустрия се допълва от мерките и средствата (предимно от фондове на ЕС) за дигитализация на българския бизнес и в същото време в създаване на общата нагласа и институционална подкрепа към това, че българската индустрия е част от европейската верига на стойността (предимно на първите й равнища).

Независимо от стратегическия избор на различните управленски равнища (все още няма утвърдена Стратегия за ре-индустриализация на България – б.а.), една от важните особености на съвременната индустрия е организацията на процесите, а в съвременното пазарно общество – организацията на маркетинга и продажбите. Водещите практики в световен план ориентират развитието на фирмите към създаване на необходимите предпоставки за лидерство на маркетинга в индустриалните организации, като именно правилната организация на маркетинга следва да даде отговора: на къде отива българската индустрия.

Настоящият доклад поставя следните въпроси за решаване: 1. Как се развива световната индустрия. 2. Къде се намира българската индустрия и какви са перспективите за развитие на Индустрия 4.0 чрез Интернет 4.0. 3. Какви са перспективите за развитие на българската индустрия.

Ключови думи: индустриален растеж; индустрия 4.0; България

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.