Николай Щерев

Ключови думи: индустриален растеж, индустрия 4.0, България

Резюме

Безспорно българската индустрия е разположена на кръстопът между две коренно различни системи: индустрия на споделянето (или Индустрия 4.0) и индустрия на възможностите (или Аутсорсинг индустрия). Дилемата пред развитието на съвременната българска индустрия се допълва от мерките и средствата (предимно от фондове на ЕС) за дигитализация на българския бизнес и в същото време в създаване на общата нагласа и институционална подкрепа към това, че българската индустрия е част от европейската верига на стойността (предимно на първите й равнища).
Независимо от стратегическия избор на различните управленски равнища (все още няма утвърдена Стратегия за ре-индустриализация на България – б.а.), една от важните особености на съвременната индустрия е организацията на процесите, а в съвременното пазарно общество – организацията на маркетинга и продажбите. Водещите практики в световен план ориентират развитието на фирмите към създаване на необходимите предпоставки за лидерство на маркетинга в индустриалните организации, като именно правилната организация на маркетинга следва да даде отговора: на къде отива българската индустрия.
Настоящият доклад поставя следните въпроси за решаване: 1. Как се развива световната индустрия. 2. Къде се намира българската индустрия и какви са перспективите за развитие на Индустрия 4.0 чрез Интернет 4.0. 3. Какви са перспективите за развитие на българската индустрия.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.