Борислава Стоименова

Ключови думи: регионални иновационни системи, конкурентоспособност на университетите, класации на университетите

Резюме

Настоящото резюме обобщава основни резултати от работен доклад на тема „Регионални иновационни системи и конкурентоспособност на университетите“. В доклада се представя идеята за регионалните иновационни системи като мрежи за създаване на ново знание и се идентифицират критерии и показатели за измерване на конкурентоспособността на университетите като елемент на тези системи.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.