Мариета Маринова

Ключови думи: фирмена култура, фази на фирмената култура

Резюме

Докладът разглежда развитието на фирмената култура като отражение на развитието на фирмата. Тя е израснала поставяйки началото и още при зараждането на идеята за създаване на фирмата, но може да бъде разрушена изключително бързо. Тя произлиза от три основни източника: от убежденията и ценностите на предприемача, от историята и опита на членовете а групата и от убежденията и ценностите на новопостъпващите членове на групата. Ще бъдат разгледани фазите на развитие на фирмената култура с техните особености и специфични влияния върху жизненият цикъл на културата в една организация. Познаването на фазите на развитие и способността да се оцени на какъв етап от развитието си се намира предприятието води до по-добро разбиране на съществуващите проблеми и до откриване на предизвикателства.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.