Фахри Идриз

Ключови думи: бизнес, цел, човешки ресурси, растеж

Резюме

Целта на настоящия доклад е да представи и в определена степен да обоснове собственото виждане на автора за значимостта на човека в бизнеса. Става дума за виждане на един предприемач и развитие на организации, опериращи успешно в сложна и трудна бизнес среда в страната. Става дума за виждане, което е оформено от автора като симбиоза на практикувания опит в годините, от една страна, и научните интереси и познания, от друга.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.